Algemene informatie

De orthopedagogische zorg van praktijk Assink richt zich op de algehele ontwikkeling van het kind in uiteenlopende (opvoedings)situaties, is handelings- en oplossingsgericht en altijd in samenwerking met het cliëntsysteem. Problemen die het kind, de ouders en andere betrokkenen ervaren doen zich doorgaans niet enkel voor binnen één context, zoals de thuissituatie of de schoolleeromgeving. Juist dan is een brede aanpak op maat, gericht op alle leefgebieden van het kind, essentieel in het komen tot structurele oplossingen.

Praktijk Assink biedt individuele diagnostiek en behandeling, gezinsbegeleiding en groepstrainingen en richt zich onder meer op: de belaste opvoedingssituatie, problemen in de psycho-sociale ontwikkeling van het kind (angst, zelfbeeld, rouw- en verlies, scheiding, pesten), de sociale weerbaarheid, aandacht- en concentratie (vermoeden van ADHD en ADD) en de leerontwikkeling.

Wie?

Marije Assink (’79) studeert in 2004 af als Orthopedagoog aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Groningen. In combinatie met verschillende functies binnen het onderwijs en de ggz start Marije in juni 2009 de vrijgevestigde praktijk.

AGB code praktijk  94058124     AGB code zorgverlener  94009880

Samenwerkingsverbanden:

  • Hendriks Family Coaching
  • Psychologenpraktijk I. Roder
  • Huisartsenpraktijk H. Boender
  • Huisartsenpraktijk N. van den Braken