Praktijk Assink

Algemene informatie

De orthopedagogische zorg van praktijk Assink richt zich op de algehele ontwikkeling van het kind in uiteenlopende (opvoedings)situaties, is handelings- en oplossingsgericht en altijd in samenwerking met het cliëntsysteem. Problemen die het kind, de ouders en andere betrokkenen ervaren doen zich doorgaans niet enkel voor binnen één context, zoals de thuissituatie of de schoolleeromgeving. Juist dan is een brede aanpak op maat, gericht op alle leefgebieden van het kind, essentieel in het komen tot structurele oplossingen.

Praktijk Assink biedt individuele diagnostiek en behandeling, gezinsbegeleiding en groepstrainingen en richt zich onder meer op: de belaste opvoedingssituatie, problemen in de psycho-sociale ontwikkeling van het kind (angst, zelfbeeld, rouw- en verlies, scheiding, pesten), de sociale weerbaarheid, aandacht- en concentratie (vermoeden van ADHD en ADD) en de leerontwikkeling.

Wie?

Marije Assink (’79) studeert in 2004 af als Orthopedagoog aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Groningen. Na verschillende functies binnen het Onderwijs te hebben vervuld start Marije in juni 2009 haar zelfstandige praktijk.

Orthopedagoog-Generalist, Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
Lid van de Vereniging EMDR Nederland

Samenwerkingsverbanden                                                                                            Hendriks Family Coaching
Psychologenpraktijk I. Roder
Huisartsenpraktijk H. Boender
Huisartsenpraktijk N. van den Braken

Recente berichten