Scholen worden steeds vaardiger in het omgaan met leerlingen die een zorgbehoefte hebben, en streven vaak naar een gerichte besteding van de middelen die voorhanden zijn. Echter, door de invoering van Passend Onderwijs en wachtlijsten bij zorginstanties komt het nog regelmatig voor dat zowel scholen als leerlingen en hun ouders niet direct de hulp krijgen waar wel (en vaak ook snel) behoefte aan is. Extra capaciteit om zorghandelingen op korte termijn uit te kunnen voeren kan het verschil maken tussen een echte oplossing of juist een verergering van de problemen. Praktijk Assink kan deze capaciteitsbehoefte invullen en hulp bieden bij het zoeken naar oplossingen voor hulpvragen. Onderstaand overzicht geeft een indruk van de begeleidingsmogelijkheden (en de onderliggende vragen) die Praktijk Assink aan scholen, leerlingen en ouders biedt.

Onderzoek naar leerproblemen of de sociaal-emotionele ontwikkeling

  • Ik vermoed bij een leerling uit mijn groep dyslexie, kan ik de ouders adviseren hiernaar onderzoek te laten doen?
  • Een kleuter in mijn groep 2 laat opvallend gedrag wat niet passend is bij zijn leeftijd, hoe kan ik hem ondersteunen?

Individuele- of groepsbegeleiding

  • Bij een leerling in groep 6 is PDD-NOS vastgesteld maar hij heeft zelf geen idee wat dat is, wat heeft hij nodig?
  • In onze brugklassen blijkt een aantal (zeer) slimme leerlingen aan te lopen tegen problemen in de planning- en organisatie, bestaat er een training op maat.

Handelingsgerichte ondersteuning in de klas

  • Hoe begeleid ik als leerkracht een leerling die door zijn hyperactieve gedrag niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn omgeving storend is?
  • Een onderbouwklas waar sprake is van veel onrust en een negatieve groeps-dynamiek. Waar leerlingen niet komen tot samenwerken en de docenten zich handelingsverlegen voelen. Welke aanpak leidt tot een gezamenlijke oplossing, veilige sfeer en onderlinge acceptatie?

Coaching voor professionals

  • Ik heb dit jaar een pittige groep 8 en wil graag mijn klassenmanagement aanpakken, hoe doe ik dat?
  • Schoolbreed wordt gewerkt met het ontwikkelingsperspectief voor zorgleerlingen, kunnen wij ons docententeam hierin trainen?