Praktijk Assink kan de volgende diensten bieden (op maat):

Psychologisch onderzoek bij leerlingen

 • Individueel onderzoek: o.a. naar gedrags- en sociaal-emotionele problemen en/of leerproblemen (dyslexie,dyscalculie)
 • Opstellen van een capaciteiten-profiel; advies richting voortgezet onderwijs voor groep 8 leerlingen en loopbaanoriëntatie voor middelbare scholieren
 • Groepsonderzoek: bij kleuters voor indicatie doublure groep 2; overgang groep 8 naar het VO

Begeleiding en behandeling van kinderen/jeugdigen op school

 • Training ‘Leren leren’
 • Sociale vaardigheidstraining (SoVa)
 • Psycho-educatie van gedragsstoornissen
 • Schoolkeuze en/of loopbaanoriëntatie voor PO-groep 8 en VO

Coaching voor professionals

 • Handelingsgerichte (werk)begeleiding voor de leerkracht en/of de intern begeleider
 • S-VIB (School-Video Interactie Begeleiding)

Trainingen en workshops

 • Vergroten van de expertise binnen het team in het kader van Passend Onderwijs
 • Verdieping in de achtergrond en aanpak van leer-en gedragsstoornissen binnen de context van de school
 • Training in gedragsobservaties van individuele kinderen binnen de groepsdynamiek; voor leerkrachten, logopedisten, remedial teachers en/of intern begeleiders
 • Opstellen en uitvoeren van het OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP); smart geformuleerd en gericht op gedrag, taak-/werkhouding en/of leerontwikkeling

 

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.