Sinds de invoering van de Transitie Jeugdzorg vanaf januari 2015 is uw zorgverzekeraar niet meer betrokken bij het vergoeden van de psychologische zorg aan uw kind(eren). De zorg voor kinderen tot 18 jaar, mits deze voldoet aan een aantal voorwaarden, wordt nu geregeld door uw gemeente.

De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid over de uitvoering van alle zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders/opvoeders. In deze zorg valt onder andere ook diagnostiek en de behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Voor vergoede zorg heeft u ten alle tijden een verwijzing nodig waarbij een voorlopige diagnose gesteld wordt en een richting gegeven wordt over de mate waarin u of uw kind psychologische zorg (licht, mild, ernstig) behoeft. De verwijzing mag afgegeven worden door de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). U heeft altijd de keuzevrijheid om zelf te kiezen bij welke instelling of praktijk u uw kind wilt aanmelden. Praktijk Assink heeft voor 2021 een contract met de gemeenten in de regio Holland Rijnland.

drs. Marije Assink is Orthopedagoog-Generalist en staat vermeld in de registers van de Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO, nr. 9527) en de Vereniging EMDR Nederland (VEN, nr. 32238).